WDS’19 en PS Sports & events slaan handen ineen.

Door Ralph de Brouwer
Vanaf het huidige seizoen 2013/2014 zal de voetbalschool PS Sports wekelijks aanwezig zijn op het sportpark van WDS’19. Elke zondag ochtend zal er getraind worden tussen 09.00 en 11.00 op sportpark paradijs.
Op zondag 11 augustus hebben beide partijen officieel een overeenkomst gesloten waarin duidelijk naar voren komt wat beide partijen het belangrijkst vinden, dat is voetbal.
PS Sports & events is een voetbalschool die voetbal clinics organiseren gericht op de jeugd van 5 t/m 15 jaar. Daarbij proberen een aantal gediplomeerde trainers elk individu vaardigheden aan te leren die hij/zij nodig heeft in het voetbal. Hier gaat het vooral om het technische en tactische aspect maar ook om het mentale aspect. Normen en waarden en de omgang met elkaar zijn belangrijke pijlers hierin.
De visie van WDS’19 wat betreft het aangaan van samenwerkingen heeft in het afgelopen jaar een andere wending gekregen. De tijden van enkel financiële bijdrages zijn voorbij. WDS’19 is van mening dat er voor beide partijen voldoende winst te behalen moet zijn op elk gebied wat voor het voetbal ten goede komt.
Op deze wijze probeert de club maatwerk te leveren die voorpartners aantrekkelijk genoeg is om een samenwerking aan te gaan met de vereniging.
PS sports biedt de trainers van WDS’19 de kans om hun trainerskwaliteiten te verbeteren. Daarnaast krijgen leden van WDS’19 de aantrekkelijke aanbieding om deel te nemen aan de clinics met een WDS korting van 10%. WDS’19 biedt op hun beurt PS sports de benodigde faciliteiten en daarnaast zal er geholpen worden met het werven van nieuwe deelnemers.

SedatZoals gezegd gaat het in deze samenwerking vooral om het voetbal. Sedat Siner, directeur van de voetbalschool was heel duidelijk in zijn visie over hoe hij zijn steentje bij kan dragen aan de vereniging.
‘ Wanneer je spelers echt iets wilt leren vraagt dat iets van de trainer, een simpele voetbal oefening uitzetten kan iedereen. Het gaat om de uitleg en het doel dat je er aan vast hangt. Het is van groot belang dat de tekstuele uitleg wordt gekoppeld aan een visueel beeld zodat spelers niet alleen kunnen horen maar ook kunnen zien wat er van ze verwacht wordt. Hierdoor is de verdiepingsslag net een stukje hoger dan bij de gemiddelde trainer.’
‘Het is heel belangrijk dat je als trainer duidelijk bent naar je spelers toe, discipline en motivatie zijn de drijfveren om een echt team te creëren.’
Beide partijen zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een groot succes zal worden.
‘Met Sedat Siner in huis halen we een stuk kwaliteit binnen wat niet iedere club zich kan veroorloven’ Aldus de kersverse technisch coördinator Firas Abali.

Met vriendelijke groet,
Ralph de Brouwer
Bestuurslid communicatie